Drodzy klienci! Zamówienia na weekend majowy (1-3.05) zostaną wysłane zbiorczo w sobotę 1.05. 

Wybierz i zobacz menu

Polityka Prywatności


Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma “FOOD & FRIENDS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 227, 40-950 Katowice, określanym dalej jako F&F KRS: 0000519110, NIP: 7010433891, REGON: 147333851, adres email: biuro@charliefoodfriends.pl, strona internetowa:
www.charliefoodfriends.pl, www.charliedelivery.pl

Jaki jest cel Polityki Prywatności?

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez nas (firmę F&F) w zakresie ochrony Twoich
danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.charliefoodfriends.pl
oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Ciebie do wykonywania czynności, takich jak zapisanie
się na newsletter, przeglądanie ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższymi działaniami w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług F&F. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa w zakresie ochrony danych,
na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Korzystanie przez Ciebie ze strony www.charliefoodfriends.pl oraz www.charliedelivery.pl, w tym korzystanie z
powiązanych z nią usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki
prywatności.
Klikając w linki zamieszczone na strony www.charliefoodfriends.pl oraz www.charliedelivery.pl możesz zostać
przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż F&F i
tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą. Procesy przetwarzania na tych
stronach/serwisach, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te
podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

Dane gromadzone przez stronę WWW

Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes F&F lub podmiotów trzecich,
(którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych użytkowników), F&F jest
uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki
internetowe lub urządzenia użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta
urządzenie użytkownika wykorzystywane do dostępu do strony www.charliefoodfriends.pl, www.charliedelivery.pl),
parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość
świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o
korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji
następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej firmy F&F lub usług podmiotów zewnętrznych.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie ma
możliwości przedostania się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie
każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na
Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
W serwisach www.charliefoodfriends.pl oraz www.charliedelivery.pl Admnistrator wykorzystuje następujące typy plików
Cookies:
• Cookies sesyjne: czyli przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostające tam do momentu zakończenia
sesji danej przeglądarki po czym usuwane całkowicie
• Cookies trwałe: czyli przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostające tam do momentu ich ręcznego
skasowania. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator serwisów www.charliefoodfriends.pl oraz www.charliedelivery.pl wykorzystuje Cookies własne w
szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych Serwisu, rozpoznania urządzenia Użytkownika, pobraniu informacji o lokalizacjei i na
tej podstawie odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Dodatkowo Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia
sesji użytkownika w serwisie po zalogowaniu

Usuwanie lub ograniczanie plików Cookies

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku
skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików
cookies. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej,
której używa.
Na naszych stronach wykorzystywane są zewnętrzne narzędzia, co oznacza, że pewne dane dotyczące Twojej aktywności
będą przetwarzane przez firmy – operatorów poniższych rozwiązań:
• Google Analytics,
• Facebook,
• Pixel,
• GA,
• Klaviyo,
• Hotjar.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

Abyś mógł skorzystać z naszych serwisów informacyjnych, www.charliefoodfriends.pl oraz www.charliedelivery.pl oraz
nawiązać z nami kontakt. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i w
następującym zakresie:
1. W celu poprawnej realizacji zamówienia Administrator przetwarza dane osobowe wprowadzone w systemie: imię,
nazwisko, telefon, adres e-mail, adres dostawy (miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu, klatka, piętro,
kod klatki, informacje dodatkowe ułatwiające wykonanie dostawy).
2. W celu wypromowania naszych produktów przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu
Konta (pkt. 1) oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są
rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności daty rejestracji i logowania,
dane dot. zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie internetowym, historia komunikacji z Tobą.
3. W celu organizacji programów lojalnościowych tj. m. in. powiadomienia o zgromadzonych punktach, sugestie ich
spożytkowania czy powiadomienia o nagrodach, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Panelu klienta.
4. W celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii Zamówień,
informowanie o statusie realizacji Zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Panelu klienta oraz przy
zamówieniu i zakupie Produktów;
5. W celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta tj. przeglądanie oferty sklepu internetowego,
wyszukiwanie odpowiedniego menu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie
internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści, produktów oraz dane Twojego urządzenia, tj.
systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki, udostępnonej lokalizacji, adresu IP;
6. W celu rozpatrywania reklamacji oraz dodatkowej komunikacji (np. skarg i wniosków), przetwarzamy podane
przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym

Dlaczego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
(art. 6 ust. 1. lit. f rozporządzenia).

Komu mogą lub będą ujawniane Twoje dane osobowe.

1) Twoje dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez F&F (tzn. pracownikom F&F i innym osobom
fizycznym wykonującym zadania na rzecz F&F w ramach wymienionego celu).
2) Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3) Dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie F&F i innym podmiotom
uczestniczącym w realizacji usług.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Jakie przysługują Tobie prawa.

1) Prawo dostępu do treści swoich danych.
2) Prawo żądania ich sprostowania.
3) Prawo żądania ich usunięcia.
4) Prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
5) Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest wymogiem lub obowiązkiem i co się stanie jeżeli ich nie podasz.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia korzystanie z naszych stron
internetowych .

Czy Twoje dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji lub tzw. profilowania.

Tak, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany lub profilowane, według art. 22
rozporządzenia.

Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez F&F dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz
procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym
wykorzystaniem. Podmioty powiązane z F&F, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania
danymi zgodnie z przyjętymi przez F&F wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Zmiana postanowień

W razie konieczności F&F może zmienić postanowienia niniejszej Polityki prywatności i zmiana staje się skuteczna w
terminie wskazanym przez F&F. Termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionej Polityki
prywatności na stronie firmy F&F.

Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki prywatności należy kierować za pomocą adresu e-mail biuro@charliefoodfriends.pl lub
przy pomocy formularza dostępnego pod adresem http://www.charliefoodfriends.pl/pl/kontakt.html wpisując temat
korespondencji: Polityka Prywatności.